Pěstování slivoní

Modré peckoviny (slivoně) patří k náročnějšímu druhu dřevin na úhrn srážek (600 mm/m² za rok). Půdy vyžadují spíše teplejší, provzdušněné, lépe vlhčí než suché. Vhodné jsou rovinné či jižně orientované expozice. K větší odolnosti se většina slív roubuje na myrobalán. Díky této podnoži se stávají odolnější vůči méně příznivým podmínkám. Myrobalán má vliv na menší vzrůst a rychlejší nástup do plné plodnosti. Častým dotazem bývá podnož St. Julien, která velmi příznivě ovlivňuje plodnost a výrazně brzdí růst. Tuto podnož však nabízíme vyjímečně, protože je vhodná spíše do teplejších a vlhčích oblastí a stromy očkované na ní jsou velmi náchylné na šarku švestek (virové onemocnění).

Spon slivoní volíme dle výšky kmene, tj. od zákrsku (3.5 x 3.5 m) až po vysokokmen (8.0 x 8.0 m). Řez peckovin se provádí za vegetace, buď před květem nebo po sklizni. V červnu a červenci můžeme vylamováním nebo stříháním provádět prosvětlovací průklest.

Nejrozšířenějším onemocněním modrých peckovin je šarka švestek. Jedná se o virové onemocnění přenášené mšicemi, tedy je potřeba počítat s tím, že kde jsou mšice, tam se šarka dříve nebo později objeví. Nejvhodnější prevencí je proto výběr tolerantních odrůd.

Modré peckoviny dále rozdělujeme do 5 skupin

Pravé švestky – mají protáhlý tvar s tuhou dužinou, lehce oddělitelnou od pecky a těžce stažitelnou slupkou, která je modrá až fialová.

Pološvestky - tvar méně protáhlý, vejčitý s dužinou měkčí konzistence, barvy stejné jako u pravých švestek modré až fialové.

Renklódy -  větší kulaté plody různé barvy, pevná, lehce oddělitelná dužina s lehce oddělitelnou slupkou.

Slívy – kulovité plody s řídkou těžce oddělitelnou dužinou od pecky, slupka stažitelná i nestažitelná dle odrůdy. Velmi aromatické (Durancie). Barva podle odrůdy (fialová, žlutá).

Mirabelky – drobné kulovité plody s lehce oddělitelnou dužinou. Barva nejčastěji žlutá nebo červená.

V naší nabídce můžete nalézt taká blumy, japonské švestky a křížence švestek a meruněk, u nichž platí obdobné zásady pěstování jako u zbytku modrých peckovin.