Pěstování slivoní

Modré peckoviny (slivoně) patří k náročnějšímu druhu dřevin na úhrn srážek (600 mm/m² za rok). Půdy vyžadují spíše teplejší, provzdušněné, lépe vlhčí než suché. Vhodné jsou rovinné či jižně orientované expozice. K větší odolnosti se většina slív roubuje na myrobalán. Díky této podnoži se stávají odolnější vůči méně příznivým podmínkám. Myrobalán má vliv na menší vzrůst a rychlejší nástup do plné plodnosti. Častým dotazem bývá podnož St. Julien, která velmi příznivě ovlivňuje plodnost a výrazně brzdí růst. Tuto podnož však nabízíme vyjímečně, protože je vhodná spíše do teplejších a vlhčích oblastí a stromy očkované na ní jsou velmi náchylné na Šarku (virové onemocnění).

Spon slivoní volíme dle výšky kmene, tj. od zákrsku (3.5x3.5 m) až po vysokokmen (8.0x8.0 m). Řez peckovin se provádí za vegetace, buď před květem nebo po sklizni. V červnu a červenci můžeme vylamováním nebo stříháním provádět prosvětlovací průklest.

Nejrozšířenějším onemocněním modrých peckovin je Šarka. Jedná se o virové onemocnění přenášené mšicemi, tedy je potřeba počítat s tím, že kde jsou mšice, tam se Šarka dříve nebo později objeví. Nejvhodnější prevencí je proto výběr tolerantních odrůd.

Modré peckoviny dále rozdělujeme do 5 skupin

Pravé švestky – mají protáhlý tvar s tuhou dužinou, lehce oddělitelnou od pecky a těžce stažitelnou slupkou, která je modrá až fialová.

Pološvestky - tvar méně protáhlý, vejčitý s dužinou měkčí konzistence, barvy stejné jako u pravých švestek modré až fialové.

Renklódy -  větší kulaté plody různé barvy, pevná, lehce oddělitelná dužina s lehce oddělitelnou slupkou.

Slívy – kulovité plody s řídkou těžce oddělitelnou dužinou od pecky, slupka stažitelná i nestažitelná dle odrůdy. Velmi aromatické (Durancie). Barva podle odrůdy (fialová, žlutá).

Mirabelky – drobné kulovité plody s lehce oddělitelnou dužinou. Barva nejčastěji žlutá nebo červená.

V naší nabídce můžete nalézt taká blumy, japonské švestky a křížence švestek a meruněk, u nichž platí obdobné zásady pěstování jako u zbytku modrých peckovin.