Podpora projektu

 

TENTO PROJEKT

 

Investice do nové technologie na pěstování a expedici
dřevin firmy JUKKA

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků

Programu rozvoje venkova ČR

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí