Pěstování skořápkovin

OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ - není v našich krajích přirozeným druhem, je však již za dlouhá léta pěstování plně aklimatizován na naše podmínky. I přesto je ořešák teplomilná rostlina, která vyžaduje vysokou vlhkost a vyšší teploty. Je vhodné jej pěstovat do nadmořské výšky 500 m, velkoprodukční výsadby do 300 m. Při vysazování ořešáku je nutné mít na paměti, že se jedná o velký strom s mohutnou kořenovou soustavou a není tedy vhodné jej sadit do pásové výsadby, ale na slunná místa. V opačném případě nelze zaručit očekávanou plodnost. Nejvhodnější pro výsadbu jsou půdy nivní, černozemě a půdy písčité s dostatečnou zásobou vápníku.

Řez se u ořešáku používá pouze výchovný v prvních letech po výsadbě, později se odstraňují jen suché větve. Převážnou část naší nabídky tvoří ořešáky roubované, které se od dříve často používaných semenáčů liší téměř zaručenou plodností (u semenáčů nikdy nebylo jisté jak, kdy a co budou plodit) a dřívějším nástupem do plodnosti, tj. 3. - 5. rokem po výsadbě. Odrůdy námi pěstovaných ořešáků jsou polopapíráky, které se vyznačují dobrou skladovatelností a zároveň se lehce louskají.

LÍSKA - je původní druh mírného pásma. Na rozdíl od ořešáku je lískový oříšek vhodný i do vyšších poloh a je nenáročný na stanoviště. Lísku keřovou lze použít i pro výsadbu na svažitých pozemcích. Lísky se vyznačují bujným růstem a je tedy jen na pěstiteli, jak bude udržovat tvar keře v potřebných mezích. Odrůdy roubované na podnoži Turecká líska mají přirozeně stromový tvar a lze je použít i do okrasných výsadeb. 

MANDLOŇ - jedná se o druh původem ze střední Asie a západní Číny, je vhodný do nižších nadmořských výšek s vysokým teplotním průměrem (nejlépe jižní svahy), vyžaduje půdy dostatečně zásobované živinami. Mandloním vyhovují půdy nejlépe hlinitopísčité nebo nivní, dobře snáší i půdy s vyšším obsahem vápníku. Tvar koruny je nejlépe kotlovitý, stejně jako u broskví, tedy bez hlavního terminálu. Řez provádíme buď co nejblíže období kvetení nebo v srpnu.

KAŠTANOVNÍK - jedná se o druh mírných a teplých pásem, s vysokým požadavkem na úhrnné množství ročních srážek (500 mm/m²). Nejvhodnější jsou pro kaštanovník provzdušněné, středně těžké a vlhké půdy, špatně snáší vyšší obsah vápníku, lépe půdy mírně kyselé. Vhodné jsou jižní a severozápadní mírné svahy. Kaštany pro svou vysokou energetickou hodnotu mají široké využití v kulinářství např. jako kaštanové pyré, cukrovinky nebo kaštany pečené.