Pěstování jádrovin

Do této skupiny ovocných stromků z naší nabídky spadají jabloně, hrušně, kdouloně a mišpule. Poslední jmenovanou najdete v kategorii netradičního ovoce.

Jabloně – tyto ovocné stromy patří k nejrozšířenějšímu druhu vyskytujícímu se na našem území. Jedná se druh nenáročný na prostředí, vhodný i do vyšších poloh. Ideální pro jabloně jsou hluboké, lehčí a dobře živinově zásobené půdy s neutrálním Ph. Jabloně nedoporučujeme vysazovat do mrazových kotlin a na větrné expozice.

Dle tvaru kmene sázíme jabloně do sponu pro zákrsek (3.5 x 3.5 m) až po vysokokmen (8.0 x 8.0 m). Řez jabloní se provádí zimní, v předjaří ke stimulaci růstu a letní v srpnu pro podporu nasazování a výslednou kvalitu plodů.

V našem sortimentu naleznete jabloně nejčastěji na podnoži M26, jedná se o podnož středně odolnou mrazu, nenáročnou na půdu (od vlhčích po písčité), nevyžadující oporu. Zároveň omezuje růst stromu a zajišťuje brzkou plnou plodnost, přibližně 3.  -5. rokem po výsadbě.

U náchylnějších odrůd, které nejsou přirozeně rezistentní, je nutné používat prostředky proti strupovitosti a padlí. Z dalších preventivních chemických prostředků je vhodné používat ty, které se zaměřují na choroby a škůdce, kteří se běžně vyskytují ve vašich zahrádkách.

Hrušně – na rozdíl od jabloní jsou náročnější na půdu i klima. Letní a podzimní odrůdy lze pěstovat i ve vyšších polohách, zimním odrůdám se lépe daří v nízkých až středních nadmořských výškách. Půdy vyžadují propustné, středně těžké, nevhodné jsou zamokřené s vysokým obsahem uhličitanů. Na druhou stranu hrušně velmi dobře snáší znečištění ovzduší oxidem siřičitým. Kořen hrušní bývá kulovitý, bohatě větvený.

Stejně jako jabloně se vysazují podle výšky kmene ve sponu (3.5 x 3.5 m) - (8.0 x 8.0 m). Řez hrušní provádíme ve stejném období jako u jabloní. U hrušní se však nedoporučuje vytvářet dutou korunu bez terminálu, protože si samy tvoří korunu pyramidální.

Z podnoží se v našem sortimentu nejčastěji setkáte s kdouloní, jenž zintenzivňuje produkci, omezuje růst stromu a urychluje nástup do plné plodnosti. Dále jsou v sortimentu zahrnuty hrušně na podnoži Hruška kavkazská, jedná se o generativní podnož vynikající mrazuvzdorností a velmi dobrým zdravotním stavem. Růst omezuje méně než kdouloň a nástup do plné plodnosti je taktéž o něco málo pomalejší.

U chemické ochrany je dobré u náchylnějších odrůd využívat postřiky proti strupovitosti. Další chemická ochrana je vhodná opět dle zkušeností, popřípadě při projevení se akutních symptomů.

Kdouloně – u nás v současnosti méně známý druh, i když dříve hojně rozšířený. Kdouloně jsou teplomilné stromy, vhodné spíše do teplejších oblastí s půdami bohatými na živiny, nevhodné jsou půdy vápenité. Na vláze jsou kdouloně mnohem méně závislé než jabloně nebo hrušně.

Kdouloně koření relativně mělce, proto je vhodné, především v méně příznivých oblastech, na zimu ke kořenům přihrnout půdu, popřípadě organickou hmotu. Plody kdouloně jsou podle odrůdy podobné jablkům nebo hruškám. Díky svému dietetickému složení jsou vhodné pro přímý konzum a k dalšímu zpracování (marmelády, pyré, pálenky).